Претражи овај блог

уторак, 13. април 2021.

ปฐมกาล

ฐมกาล 
01
Pṭ̄hm kāl

bpà-tŏm gaan

 
66 021 коментар:

Корен или почетак или чвор или петља

Strana 1 Index dn001   03651 03609 03648 03619 03636 03656 03617 03649 03619 03585 03609 03633 03657 03609 03614 03619 03632 03648 03592 036...

Општа места