четвртак, 22. април 2021.

000401025


25 อาดัมได้สมสู่กับภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่ง นางได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเรียกชื่อของเขาว่าเสท นางพูดว่า "เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายอีกคนหนึ่งแทนอาแบล ผู้ซึ่งถูกคาอินฆ่าตาย" 

25 Xādạ m dị̂ s̄ms̄ū̀ kạb p̣hrryā k̄hxng k̄heā xīk khrậng h̄nụ̀ng nāng dị̂ khlxd butr chāy khn h̄nụ̀ng læa reīyk chụ̄̀x k̄hxng k̄heā ẁā s̄eth nāng phūd ẁā"pherāaẁā phracêā thrng pord h̄ı̂ k̄ĥāphcêā mī cheụ̄̂xs̄āy xīk khn h̄nụ̀ng thæn xā bæl p̄hū̂ sụ̀ng t̄hūk khā xin ḳh̀ā tāy" 25. А Адам опет позна жену своју, и она роди сина, и наде му име Сит, јер ми, рече, Бог даде другог сина за Авеља, ког уби Кајин.

Нема коментара:

Постави коментар

Корен или почетак или чвор или петља

  03651 03609 03648 03619 03636 03656 03617 03649 03619 03585 03609 03633 03657 03609 03614 03619 03632 03648 03592 03657 03634 03607 03619 ...

Општа места